.

<<  Şömine Serisi  Kalorifer Kazanı   >>

 
 

Kurulabileceği Alanlar : 20.000 kcal kazan daire içerisine kurulacak şekilde üretilmiştir. Küçültülmüş kömür kapasitesi 20 kğ.’dır. Isıtabileceği alan 80 m²  180 m² daireye kadar kurulur ve ısıtır.

  Zencirli Termostat : Kazanda zencirli termostat kullanılmıştır. Kazana yeterli oksijeni verir en ekonomik yakıtla istenen derecede kontrollü yanma sağlanır.
 

Kazanın Verimi : Kazan verim özelliği kazan gövdesi tamamen su cidarıyla oluşturulmuştur. Gövdeyle bütünleştirilmiş zikzaklı 3 adet su plakaları kazan içine yerleştirilmiş alev bacaya geçiş yaparken su plakalarına ve yan cidarlara ısıyı bırakır. Baca ısı kaybı olmaz.

  Fırınlı Kazan : Kazan içerisine fırın yerleşimi yapılması için iki adet su plakası eksiltilerek üst kapağa fırın yerleştirilmiştir.
 

Izgara Sistemi : Kazan içerisine yerleştirilen 2 adet ızgara dışarıdaki kolla kül elemesi yaparak kış boyu kazanı söndürmeden üstüne yakıt ilavesi yaparak kazanın yanmasının sağlar.